Wczoraj - jaka to część mowy?

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-08 16:52:13

W języku polskim wyróżniono bardzo wiele części mowy. Warto przyjrzeć się temu, do której z nich należy takie słowo jak „wczoraj”. Jest to jedna z nieodmiennych części mowy i zawsze występuje w dokładnie takiej samej formie. Zaliczana jest ona także do kategorii przysłówków. Przysłówek to część mowy, która służy jako modyfikator czasownika oraz przymiotnika i pełni funkcję orzecznika i okolicznika. Przysłówki dzielą się na kategorie czasu, miejsca i sposobu. Słowo „wczoraj” należy do przysłówków czasu oraz okolicznościowych. Jego celem jest określanie rzeczowników. Przysłówek „wczoraj” nie stopniuje się w przeciwieństwie do innych części mowy. Odpowiada on na pytanie „kiedy?”.

Przysłówek „wczoraj” ma wiele zastosowań i można go użyć w takich zdaniach jak na przykład: „Wczoraj jadłem na mieście”, „Mieliśmy się spotkać wczoraj, ale to odwołałam”, „Termin wykonania tego zadania upłynął wczoraj” oraz „Wczoraj wieczorem wróciliśmy z urlopu”. Jak widać, w każdym z tych zdań przysłówek ten odpowiada na pytanie dotyczące czasu.


Czytaj dalej: Alegoria - definicja, przykłady