nasz - jaka to część mowy?

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-05 16:32:38

„nasz” to część mowy określana jako zaimek dzierżawczy. Zaimki to część mowy, których zadaniem jest zastępowanie na przykład rzeczownika, przymiotnika, przysłówka czy liczebnika. W przypadku zaimków dzierżawczych jest to kategoria, która została wyszczególniona ze względu na jej funkcję, która określa w zdaniu przynależność danej rzeczy. Słowo „nasz” konkretnie oznacza, że to, co jest wyrażone przez rzeczownik, należy do grupy osób. 

Zaimek dzierżawczy „nasz” może być wykorzystywany przy wielu okazjach. Przykładem mogą być takie zdania jak „Nasz nauczyciel nie jest dziś obecny w szkole”, „Nasz bohater wyruszył na kolejną wyprawę” oraz „Nasz pies lubi bardzo długie spacery”. W tych zdaniach zaimek dzierżawczy „nasz” wskazuje na przynależność następujących po nim rzeczowników do konkretnej grupy, która sama siebie w ten sposób określa w zdaniu. Pomaga to zatem odbiorcy w zrozumieniu, do kogo przynależy dany rzeczownik w tej wypowiedzi.


Czytaj dalej: Alegoria - definicja, przykłady