na - jaka to część mowy?

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-05 21:36:28

„na” należy do przyimków, czyli nieodmiennej i niesamodzielnej części mowy. Nie da się bowiem w żaden sposób odmienić wyrazu „na”, zawsze przyjmuje on dokładnie tę samą, krótką formę. „Na” należy do przyimków prostych. Łączy się z rzeczownikiem, liczebnikiem i przymiotnikiem, tworząc w ten sposób wyrażenie przyimkowe (np. „Na plażę”). Zazwyczaj w takim wyrażeniu każdy wyraz pisany jest oddzielnie.

Istnieje wiele przykładów zastosowania przyimka „na” w zdaniach, na przykład: „Na stole leżał zeszyt”, „Widziała ptaki latające na niebie”, „Skarżyła się na kiepską obsługę” czy „Widziała już tę sukienkę na sobie”. Pomaga on w określeniu danej sytuacji i łączy się z innymi słowami, precyzując ich rolę w danej i opisywanej właśnie czynności.


Czytaj dalej: Alegoria - definicja, przykłady