jak - jaka to część mowy?

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-08 16:58:17

Język polski obfituje w różnorodne części mowy. Warto przyjrzeć się temu, do której kategorii należy krótkie słowo, które składa się z zaledwie trzech liter i brzmi „jak”. Jest ono nieodmienną częścią mowy, a zatem zawsze w zdaniu pojawia się w dokładnie takiej samej formie. „Jak” jest przede wszystkim zaimkiem, a jego funkcją jest przede wszystkim zastępowanie w zdaniu przymiotnika, rzeczownika, przysłówka czy liczebnika. Należy do tak zwanych zaimków pytających. Może on wprowadzać w zdaniu różnorodne pytania dotyczące istotnych kwestii, a także wykrzyknienia czy zdania pytajne wyrażające pewien stosunek oraz przyłączać jedne zdania do drugich, tworząc w ten sposób zdanie złożone.

Istnieje wiele różnych zastosowań zaimka „jak” w mowie. Przykładem są takie zdania jak: „Zastanawiał się, jak żyć dobrze i uczciwie”, „Jak do tego doszło?”, „Nie wiem, jak to jest zrobione”, „To już rok, jak nie ma z nami babci” czy też „Miała doskonały pomysł na to, jak przeprowadzić to ważne szkolenie dla pracowników”.


Czytaj dalej: Alegoria - definicja, przykłady