do - jaka to część mowy?

Ostatnia aktualizacja: 2024-01-05 22:16:58

„do” to nieodmienne słowo, które zawsze w zdaniu pojawia się dokładnie w takiej samej formie. Należy ono do części mowy znanych jako przyimki. Ponieważ składa się ono z zaledwie jednego, krótkiego wyrazu, to klasyfikuje się je w kategorii określanej jako przyimki proste. W zdaniu łączą się one z rzeczownikami, przymiotnikami oraz liczebnikami. W ten sposób tworzy się wyrażenia przyimkowe. Takie przyimki, po połączeniu się właśnie z innymi wyrazami, powodują powstanie zupełnie nowego sensu w zdaniu.

Istnieje wiele przykładów wykorzystania przyimka prostego „do” w wielu różnych zdaniach. Przykładem mogą być takie zwroty jak” „Po pracy poszła prosto do domu”, „Sądziła, że do tego czasu wszystko będzie już załatwione”, „Nie miał wyboru i zadzwonił do swojej żony” czy też „Do wieczora wszystkie obowiązki były już skończone”. Widać w nich połączenie przyimka z innym słowem, gdzie na ich styku pojawia się nowy sens, który pomaga odbiorcy zrozumieć komunikat.


Czytaj dalej: Alegoria - definicja, przykłady