Do jednej

Autorem wiersza jest Daniel Naborowski

Jeśli to prawda, że kto rano wstaje,
Temu też szczęścia więcej Pan Bóg daje,
Świt by mię budził, bym za swe niespania
Mógł przyjść, me serce, do twego kochania.


Czytaj dalej: Krótkość żywota