Przestrach na złe sprawy ludzkiego żywota

Autor:

Cóż chcesz czynić miły bracie
Szpetny przestrach zewsząd na cię
Straszy cię śmierć straszy cię grzech
Więc Czart z piekłem i toć nie śmiech

Dziwne tu zewsząd wątpienie
Przypada na twe sumienie
Pismo grozi a świat łudzi
Dziwne myśli w tobie budzi

Owdzie strach pańskich wyroków
Owdzie żal onych obroków
Zwykłych ując ciału swemu
z dawna na wszem swawolnemu

Uleć radzę tego osła
Nie karm go tymi plewami
Świata tego obłudami
Dodaj mu raczej prawego
Ziarna z obroku Pańskiego

Czytaj dalej: Do tego co czytał (A niechaj narodowie wżdy postronni znają, Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają!) - Mikołaj Rej