Triumfy Króla niebieskiego

Autor:

1. Triumfy Króla niebieskiego
zstąpiły z nieba wysokiego.
Pobudziły pasterzów,
dobytku swego stróżów… śpiewem.

2. Chwała bądź Bogu w wysokości,
a ludziom pokój na niskości.
Narodził się Zbawiciel,
dusz ludzkich Odkupiciel… na ziemi.

3. Zrodziła Maryja Dziewica
wiecznego Boga bez rodzica,
by nas z piekła wybawił,
a w niebieskich postawił… pałacach.

4. Pasterze w podziwieniu stają,
triumfu przyczynę badają,
co się nowego dzieje,
że tak światłość jaśnieje… nie wiedza.

5. Że to Bóg, gdy się dowiedzieli,
swej trzody w polu odbieżeli,
spiesząc na powitanie
Do Betlejemskiej stajni… Dzieciątka.

6. Niebieskim światłem oświeceni,
pokornie przed nim uniżeni,
Bogiem Go być prawdziwym
z serca afektem żywym… wyznają.

7. I które mieli z sobą dary
Dzieciątku dają na ofiary:
przyjmij, o Narodzony
nas i dar przyniesiony… z ochotą.

8. A potem Maryi cześć dają
Za Matkę Boską Ją uznają
Tak nas uczą przykładem
Jak iść mamy ich śladem… statecznie.

Czytaj dalej: Pieśń o Narodzeniu Pańskim - Franciszek Karpiński