Jezu, Jezu, do mnie przyjdź

Autor:

Jezu, Jezu, do mnie przyjdź, ach do serca mego wnijdź!
Przyjacielu czystych dusz, niech się z Tobą złączę już.

Serce się ku Tobie się serce rwie, żyć bez Ciebie, Panie, źle;
pragnę, wzdycham, Jezu mój, w Tobie słodycz, życia zdrój.

Żadna rozkosz w życiu tym nie ma miejsca w sercu mym;
tylko miłość, Jezu, Twa błogi pokój sercu da.

Więc też w smutku spędzam dni, bo za Tobą tęskno mi.
Weź me serce, posiądź je, niech na wieki będzie Twe.

Lecz niegodny sługa Twój, byś Majestat zniżył swój.
Uzdrów słowem duszę mą, niech się zbudzi z grzechów snu.

Przyjdź, o Jezu, proszę Cię! Niech Twym dzieckiem stanę się.
Chroń od złego duszę mą, niech na wieki będzie Twą.

Czytaj dalej: Hymn o miłości (Miłość cierpliwa jest) - Inny