Więzy

Autor:
Tłumaczenie: Lech Piwowar

Sznury z krzyków
Dźwięki dzwonów poprzez Europę
Wieki zawieszone
Szyny które skrępowałyście narody
Jest nas tylko dwóch albo trzech ludzi

Wolni od wszelkich więzów
Podajmy sobie ręce

Gwałtowny deszcz czesze dymy
Sznury
Sznury utkane
Kable podmorskie
Wieże Babel przemienione w mosty
Pająki — Arcykapłany
Wszyscy kochankowie jednym węzłem spętani

Innych więzów cieńszych
Białe promienie światła
Więzy i Związek

Piszę tylko po to żeby was wychwalać
O zmysły zmysły najdroższe
Wrogie wspomnieniu
Wrogie pragnieniu
Wrogie żalowi
Wrogie łzom
Wrogie temu wszystkiemu co kocham jeszcze

Czytaj dalej: *** (O, jak się trapię) - Guillaume Apollinaire

Źródło: Sygnały, r. 1938, nr 58.