*** (Dewocja krzyczy...)

Dewocja krzyczy: «Michelet wychodzi z kościoła!»
Prawda; dewocja tylko tego nie postrzegła,
Że za kościołem człowiek o ratunek woła,
Że kona, że, aby krew go nie ubiegła,
To ornat drze się w pasy i związuje rany...

Czytaj dalej: Moja piosnka [II] - Cyprian Kamil Norwid