Pytania niejawne matura 2023

Podczas ustnego egzaminu z języka polskiego uczeń oprócz pytania z puli jawnej, wylosuje także jedno z pytań niejawnych. Choć pytania niejawne wywoływały u maturzystów większy stres przed egzaminem, część niejawna w 2023 roku została uznana przez 61% ankietowanych odwiedzających portal poezja.org za łatwiejszą od jawnej.

 • Przykładowe pytania niejawne opublikowane przez CKE w informatorze
 • Wyłączenie
 • Przykładowe pytania niejawne na maturze 2023
 • Przykładowe pytania niejawne opublikowane przez CKE w informatorze

  1. Jakie recepty na szczęśliwe życie można znaleźć w tekstach kultury? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. (Utwór "Pieśń IX (Chcemy być sobie radzi)" Jana Kochanowskiego)
  2. Czy opisy przyrody zamieszczone w tekstach kultury mogą być odzwierciedleniem przeżyć wewnętrznych bohaterów? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. (Wiersz "Król Olch" J.W. Goethe)
  3. Czemu służą ukazywane w kulturze obrazy idealnego świata? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. (Fragment Przypadków Mikołaja Doświadczyńskiego Ignacego Krasickiego)
  4. Czy dzieła artystyczne powinny pełnić funkcję perswazyjną? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. (Wiersz "Do polityka" Czesława Miłosza)
  5. Czy sztuka powinna naśladować, czy też kreować rzeczywistość? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. (Utwór "Malarze" Ignacego Krasickiego)
  6. W jaki sposób w tekstach kultury przedstawiane bywa dzieciństwo? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. (Wiersz "Dzieciństwo" Leopolda Staffa)
  7. Różne obrazy ojczyzny w kulturze. Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego (Wiersz "Moja piosnka II" Leopolda Staffa)
  8. Jaką rolę w życiu człowieka może pełnić poezja? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. (Wiersz "Poeta jest twoim bratem" Janusza Stanisława Pasierba)
  9. Jak w tekstach kultury ukazywane są wartości utracone? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. (Fraszka "Na zdrowie" Jana Kochanowskiego)
  10. Modele patriotyzmu w kulturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego. (Wiersz "Sygnał" Wincentego Pola)
  11. Jakie postawy mogą przyjmować ludzie wobec wojny? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego (Fragment Pamiętników z powstania warszawskiego Mirona Białoszewskiego)
  12. Jak wydarzenia związane z utratą niepodległości mogą wpływać na postawy poszczególnych ludzi? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego (Wiersz "Czarna sukienka" Konstantego Gaszyńskiego)
  13. Nietrwałość istnienia jako temat tekstów kultury. Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Plakat "Vanitas" Wiesława Wałkuskiego)
  14. W jaki sposób w tekstach kultury może być odzwierciedlona rzeczywistość otaczająca twórcę? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Rysunek "Pokolenie" K.K. Baczyńskiego)
  15. Czy teksty kultury mogą zachęcać człowieka do czynienia dobra? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Obraz "Miłosierny samarytanin" José Tapiró y Baró)
  16. Jakie rozumienie patriotyzmu przedstawiają teksty kultury różnych epok? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Obraz "Olsztynka Grochowska" Wojciecha Kossaka)
  17. Wizje miasta w sztuce i literaturze. Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Obraz "Paryż widziany z okna" Marca Chagalla)
  18. Czy praca może być interesującym motywem tekstu kultury? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Obraz "Zbierające kłosy" Jean-François Milleta)
  19. Czemu służą przedstawienia przyrody w tekstach kultury? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Obraz "Bociany" Józefa Chełmońskiego)
  20. W jaki sposób w tekstach kultury może być przedstawiane piękno zwykłych rzeczy? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Obraz "Mleczarka" Johannesa Vermeera)
  21. Czemu może służyć deformacja rzeczywistości dokonywana w tekstach kultury? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Obraz "Autobus" Bronisława Wojciecha Linke)
  22. Czy człowiek może w pełni poznać samego siebie? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Obraz "Reprodukcja zakazana" René Magritte)
  23. Jaką rolę w życiu człowieka odgrywają książki? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Obraz "Ksiażkowa latarnia" Quinta Buchholza)
  24. Czym może być dla człowieka samotność? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Rzeźba "Opuszczony" Konstantego Laszczka)
  25. Czy powinnością tekstów kultury jest wychowywanie społeczeństwa? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego utworu literackiego. (Rysunek "Reklama w krzywym zwierciadle" Juliana Bohdanowicza)
  26. Jakimi środkami językowymi można wyrażać uczucia? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego, albo własnych doświadczeń komunikacyjnych. (Wiersz "Tak i nie" Juliana Tuwima)
  27. Dlaczego literaturze nie wystarcza język literacki? Omów zagadnienie na podstawie zamieszczonego poniżej materiału oraz wybranego tekstu kultury albo utworu literackiego, albo własnych doświadczeń komunikacyjnych. (Fragment Wojny Polsko-Ruskiej Doroty Masłowskiej)

  Wyłączenie

  Baza pytań niejawnych poezja.org powstała po konsultacjach z uczniami odbywającymi egzamin w 2023 roku. W tworzeniu rozpiski nie brała udziału żadna z osób zobowiązana do zachowania poufności materiałów egzaminacyjnych. Baza pytań niejawnych stanowi wyłącznie materiał edukacyjny, mający pomóc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego w kolejnych latach.

  Przykładowe pytania niejawne na maturze 2023

  1. Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają zakochanych (Fragment Pana Wołodyjowskiego)
  2. Funkcja dziennika i pamiętnika w literaturze
  3. Motyw przemijania w literaturze (Opowiadanie Poziomka Jarosława Iwaszkiewicza)
  4. Jakie wartości dla człowieka są najważniejsze (Fragment Wesela)
  5. Motyw artysty w literaturze (Fragment nad Niemnem)
  6. Jak artyści ukazują prawdę o ludziach (Rzeźba "Nieznany urzędnik", Magnus Tomasson)
  7. Znaczenie książek dla bohaterów literackich (Obraz "Book" Igora Morskiego
  8. Postrzeganie śmierci w literaturze (Fragment Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią)
  9. Motyw cierpienia w literaturze (fragment Dżumy)
  10. Przepis na szczęście w życiu (Wiersz "Przepis na prostotę życia" Zuzanny Ginczanki)
  11. Godność i moralność człowieka w czasie wojny i pokoju
  12. Dramat wojny w literaturze (Wiersz Sół Ziemi Józefa Wittlina)
  13. Motyw powrotu w sztuce (Obraz "Powrót syna powstańca" Franciszka Kostrzewskiego)
  14. Jak artystyści przedstawiające relację człowieka z Bogiem (Wiersz "Arcymistrz" Adama Mickiewicza)
  15. Rola poezji / poety (Wiersz "Rzecz Czarnoleska" Juliana Tuwima)
  16. Rola sztuki (Wiersz "Ale książki" Czesława Miłosza)
  17. Obraz samotności (Obraz "Pokój hotelowy" Hoppera)
  18. Motyw miasta w literaturze (Wiersz "W mieście" Czesława Miłosza)
  19. Jak w tekstach kultury ukazywane są emocje? (Obraz "Cisza" Sylwestra Chłodzińskiego)
  20. Cechy dramatu szekspirowskiego (fragment Makbeta)
  21. Relacje młodych i dorosłych (Tekst Tadeusza Konwickiego)
  22. Co można powiedzieć o człowiek na podstawie jego snu i marzeń sennych
  23. Obraz miasta przedstawiany przez artystów (Obraz "Ulica Nowy Świat w dzień letni" Władysława Podkowińskiego)
  24. Człowiek wobec straty (Wiersz "*** (Anka, to już trzy i pół roku)" Władysława Broniewskiego)
  25. Motyw anioła i jego wykorzystanie w literaturze (Rzeźba "Anioł północy")
  26. Obraz dzieciństwa w literaturze (Wiersz "Kasztan" Tadeusza Różewicza)
  27. Przedstawienie nauki w literaturze (Zdjęcie Modelu systemu słonecznego)
  28. Wątki biblijne w utworach (Fragment pamiętników Adama i Ewy Marka Twaina)
  29. Co kieruje ludzkim losem? (Wiersz "Wszelki przypadek" Wisławy Szymborskiej)
  30. Przyczyny i skutki nieporozumień językowych (Wiersz "Wieża Babel" Wisławy Szymborskiej)
  31. Jak skutecznie wpływać na odbiorcę (Tekst literacki)
  32. Jaką cenę bohater musi zapłacić, żeby poświęcić się ideałom (Fragment Kordiana)
  33.  
  34. Jak twórcy ukazują przeszłość? (Wiersz "Nad głębiami" Adama Asnyka)
  35. Jaką rolę w życiu człowieka pełnią relacje międzyludzkie (Obraz "Portret rodzinny" Sławomira Grucy)
  36. Wyścig w walce o życie w perspektywy wojennej i powojennej (Fragment Zdążyć przed Panem Bogiem)
  37. Jak twórcy przedstawiają codzienność człowieka? (Obraz "czas na herbatę")
  38. Jak twórcy przedstawiają w swoich dziełach dzieci? (Obraz)
  39. Co fascynuje artystów w życiu wiejskim (Tekst o Młodej Polsce)
  40. Jak twórcy ukazują ludzkie wartości? (Obraz przedstawiający czaszkę na książce)
  41. Zwyczaje i obyczaje szlacheckie w kulturze polskiej (Fragment Pana Tadeusza)
  42. Obraz metropolii w literaturze (Fragment Lalki)
  43. Groteska w literaturze (Fragment Tango)
  44. Jakie prawdy o człowieku ukrywa sen
  45. Refleksje nas sensem życia (Obraz)
  46. Relacja rodzic - dziecko w literaturze (Fragment Cudzoziemki)
  47. Funkcje mitów (Fragment tekstu o Prometeuszu)
  48. Naród wobec wyzwań historii (Wiersz "Historia" Baczyńskiego)
  49. Relacje z naturą (Obraz)
  50. Rola natury w poezji (Fragment opowiadania "Ogrody" Iwaszkiewicza)
  51. Matka w tekstach kultury (Wiersz "Matka" Wierzyńskiego)
  52. Śmierć w tekstach kultury (Obraz "Idź" Mariusza Lewandowskiego)
  53. Krytyczne oceny Polski i Polakó w tekstach literackich (Wiersz "Grób Agamemnona" Juliusza Słowackiego)

  Czytaj dalej: Pytania jawne na maturze ustnej z języka polskiego w 2023 (Aktualizacja 01.03.2023)

  Ostatnia aktualizacja: 2024-01-10 20:55:52