Bezpieczna rodzina

Ten wiersz jest autorstwa Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.