Westchnienia

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Morze jest dzisiaj smutne. Westchnienia się żalą
przy brzegu porośniętym siwo-złotą sierścią.
Jak pierś wznosi się fala i ginie za falą.
Morze wzdycha falami. Ziemia — moją piersią.


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)