Składnia

Autor:

In nova fert animus mutatas dicere formas Corpora.
Owidiusz


Mowa --- majowa, słowa --- jak wiosna,
Toczy się nowa składnia radosna.

O, Venus wiosno bogini naga,
Deszcz ciepły mocno ciało twe smaga,
Śmiejesz się naga echem wesołem,
Jeszcze się zmaga słowo z żywiołem.

Zdaniem plecionym pasmami na krzyż,
Okiem widokiem wzorzyście patrzysz,
Co się mówiło, to się uwiło,
Wieńcem łańcuchem w mowę wstąpiło.

Prosta nauka, nie tajemnica,
Śpiewa ze szczęścia słodka Rodzica,
Tworząca Łada zdźwięki układa,
Składni radosnej rzęsiście rada.

Chwycisz splot prężny jak warkocz gruby,
Tobie ten strumień, poeto luby!
Wężem przez serce, światłem przez oczy,
Krzykiem żywotnym w dzieje się wtoczy.

Z tomiku Rzecz Czarnoleska (1929)

Czytaj dalej: Do prostego człowieka - Julian Tuwim

Źródło: Rzecz czarnoleska, Julian Tuwim, 1929. Pierwodruk: Wiadomości Literackie, r. 1928, nr 41 (249).