Kolęda

Autor:

Nie płaczże, mój Syneczku, nie płacz.
Woda będzie w balijce ciepła.

Kolcbeczki Bóg Ci poskąpił.
Za lo Matka ukołysa, ukąpie.

Wody trochę zaczcrpa w dłonie.
Wioski zleje, namaści skronie.

Ale zamknij oczęta, Synu.
Bo kropelki po czole spłyną.

Śpiewa Panna i woda śpiewa,
Bierze Dziecię, tuli, oblewa -

Panna schyla zdziwione lice:
Sama woda pluska w balijce,

Sama woda do rączek bieży,
Sama woda u nóżek leży;

Kruchy boczek tylko opłynie.
Nosi woda. kąpie Dziecinę.

Milknie woda i śpiewa Panna:
Licha-ć. cicnka-ć koszulka lniana,

Ale nic płacz. Syneczku, nic płacz,
Bo u Ojca jest dużo ciepła.

Wyprosimy sobie giezłeczko -
Lulaj, Synku, lulaj, Syneczku.

Czytaj dalej: Pasterka - Jerzy Liebert