(Księgi trzecie) Do Łask

Wam swe nieszczęsne rymy, wam swe smutne strony,
Zgodne Łaski, oddawam, żalem zwyciężony.
Taki upad w mym sercu miłość uczyniła,
Że mię tylko cień został, samego zniszczyła

Czytaj dalej: Na Nowy Rok - Jan Kochanowski