Młode lata! młode lata!

Młode lata! młode lata!
Czas siejby na żniwo świata.
Bóg-szafarz dał ci nam z serca
Zagon owocnej roli:
Serce swe własne uśmierca,
Kto koło niej chodzi powoli.

Młode lata! młode lata!
Czas siejby na żniwo świata.
Szczęśliwe oraczów plemię:
Człek każdy to żniwiarz święty,
Co, dobrze sprawiwszy swą ziemię,
Zbiera dla innych sprzęty.

Czytaj dalej: Przy wigilijnym stole - Jan Kasprowicz