*** (Mówią, że ślepiec)

Mówią, że ślepiec, patrzący li duszą,
Umie świat rzeczy przenikać głęboko.
Mnie sentymenty takie nie poruszą:
Chcę patrzeć płyciej, lecz posiadać oko.


Czytaj dalej: Księga ubogich - I - Jan Kasprowicz