*** (Prawo Mojżesza w globie wyryte głęboko)

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Prawo Mojżesza w globie wyryte głęboko
Dotąd trwa — ząb dasz za ząb — i oko za oko;
Bóg chce, aby się tego prawa domyślono —,
I spełnia je — schowany za śmierci zasłoną.


Czytaj dalej: 62. Sto dam za grosz - tym, którzy jałmużnę uczynią

#Przypowieści i epigramaty