Na Herb Półkoza alias Ośla Głowa

Pijane sługi dzieciom swym pokazowali
Spartani, chcąc, by sprosność pijaństwa w czas znali.
Mądrze! Poznanej wady w swym kształcie prawdziwym
By się nie strzegł, i będzież kto tak niebaczliwym?
Toż chciał (mnimam), w pierścieniu co dał Oślej Głowie
Miejsce naprzód: by głupstwa sprosność potomkowie
Na ten herb znali patrząc, mądrość mieli w cenie.
I dokazał tak, jako niesie me baczenie.


Czytaj dalej: Sonet V / O nietrwałej miłości rzeczy świata tego - Mikołaj Sęp Szarzyński