A la ksiądz Praniewicz

1
Kraszewski romansem twierdzi,
Jakby się uchwycił żerdzi,
Tego Wanda w płochym pomyśle
Nie zrobiła i leży w Wiśle.
2
Pol Wincenty mężnie stawa,
Z boku rymem coś dodawa;
Był też sławnym Rej z Nagłowic:
Jeśliś łaskaw, więcej powiédz.
3
Siemieński z Wawelu czasem
Pięknie się ozwie z hałasem,
Lecz smok, którego zabił Krakus,
Z Wawelu się odzywał takoż.

Czytaj dalej: Moja piosnka [II] - Cyprian Kamil Norwid