Katechizm polskiego dziecka (Polka mała)

Autorem wiersza jest Władysław Bełza

- Kto ty jesteś?
- Polka mała.
- Jaki znak twój?
- Lilia biała.
- Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
- W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
- Czem ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
- Czem zdobyta?
- Krwią i blizną.
- Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
- A w co wierzysz?
- W Polskę wierzę.
- Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziécię.
- Coś jej winien?
- Oddać życie.


Czytaj dalej: Moja piosnka [II]

#Wiersze patriotyczne