*** (Patrzcie na twarz Jej...)

Patrzcie na twarz Jej! Czyście Ją widzieli?
Tak piękną duszę Bóg raz tylko stwarza!
Wierzę, że mogą być w niebie anieli
i że Bóg kształt ich na ziemi powtarza
w wybranych duszach. Wierzę, że są kwiaty,
które się rodzą z spojrzeń ludzkich oczu.
Wierzę, że krążą ponad ziemią światy,
tęskniące do niej w niezmiernem przeźroczu.
Wierzę, że jedno ludzkie krótkie życie
może za sobą poprowadzić ludy...
Wierzę w natchnienia z ognia, wierzę w cudy,
i wierzę w bóstwo z promieni w błękicie...

Czytaj dalej: Lubię, kiedy kobieta... - Kazimierz Przerwa-Tetmajer