Na czym polega wydawanie książek współfinansowanych przez autorów?

Rynek wydawniczy w Polsce nieustannie boryka się z wyzwaniami, do których należy zaliczyć m.in. wzrost koszów druku tradycyjnego czy konieczność inwestowania w marketing.

Łatwiej mają znani i lubiani autorzy, którzy współpracują z wydawnictwami. Znacznie trudniej jest debiutantom, bo próg wejścia do branży jest naprawdę wysoki. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań warto rozważyć publikowanie w modelu subsydiowanym.

Subsydiowane publikowanie, czyli współfinansowanie książek przez autorów

Wyzwania, z jakimi mierzą się wydawnictwa, są często natury finansowej, dlatego publikacje książek, zwłaszcza debiutów, nierzadko spotykają się z odmową. Nic dziwnego, bo ryzyko wydawnicze jest wysokie – wypromowanie nowego nazwiska w świecie wydawniczym nie jest dziś łatwe.

Sukces książki zależy w dużej mierze od samego autora i jego zaangażowania w proces wydawniczy. Trudno przewidzieć, jak podejdzie do tego debiutant, dlatego dla lepszej motywacji niektóre wydawnictwa jak Novae Res proponują publikowanie subsydiowane.

Czym jest współfinansowanie książek, czyli subsidy publishing?

Subsidy publishing to model zakładający, że część wydatków związanych z wydaniem danego dzieła ponosi autor. Chodzi tu głównie o pokrycie kosztów redakcji, korekty, opracowania szaty graficznej, wydrukowania książki, jej dystrybucji i promocji.

Partycypacja pisarza w kosztach wydawniczych jest regulowana umową.  Jest to rozwiązanie pośrednie między self-publishingiem, w którym wszystkie koszty pokrywa twórca dzieła, a całkowitym finansowaniem publikacji przez wydawnictwo.

Współfinansowanie publikacji opcją dla debiutujących autorów

Ze względu na to, że największe ryzyko wydawnictwa ponoszą rozpoczynając współpracę z nowymi autorami, współfinansowanie publikacji proponuje się głównie debiutantom. Początkujący pisarze mogą w ten sposób zyskać szansę na zaistnienie na rynku i rozpoznanie go. Nawet jeśli nie odniosą oczekiwanego poziomu sprzedaży dzieła, wydawnictwo zbierze cenne informacje i wskazówki na temat zainteresowania czytelników oraz zaangażowania autorów w komunikację z nimi i prowadzenie działań promocyjnych. To pozwoli ocenić szanse na dalszą współpracę, co byłoby trudne, a nawet niemożliwe, bez wypuszczenia książek do obiegu.

Co dalej może zrobić autor? Jeśli początek współpracy okaże się dla niego i dla wydawnictwa udany, może podpisać z nim umowę na wyłączność.


Czytaj dalej: Rodzaje grzechów

Ostatnia aktualizacja: 2023-06-22 18:48:58