Stary, olejny obraz

Święty Sebastian:
Cel dla łuczników - pogan...
Czyli młodość ofiarna, niebiańsko wierząca
W hasło i slogan.

Święty Sebastian:
Strzała w młodzieńczym ramieniu -
Strzała w pasie -
Jeszcze jedna w smukłym kolanie -
Jeszcze jedna w omdlałej ręce - -
Podczas gdy oczy, gasnąc, patrzą ku ojczyźnie,

Jak w głębię nieba.

Aż w serce, które nie zna trwogi,
Z drżeniem padła ostatnia strzała.

Święty Sebastianie, przebacz!
Nie ja, nie ja tego chciałam...

Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca) - Maria Pawlikowska-Jasnorzewska