Rozdawaj miłość pełnymi rękoma!

Autor:

Mi­łość jest je­dy­nym skar­bem,
któ­ry mno­ży się przez po­dział,
jest je­dy­nym da­rem,
któ­ry po­więk­sza się przez roz­da­wa­nie,
jest je­dy­nym przed­się­wzię­ciem,
w któ­rym im wię­cej się wy­da­je,
tym wię­cej się zy­sku­je:

po­da­ruj ją, wy­rzuć,
roz­rzuć na czte­ry wia­try,
opróż­nij kie­sze­nie,
po­trzą­śnij ko­szem,
wy­lej z pu­cha­ru,
a ju­tro bę­dziesz
miał wię­cej niż dziś!
autor nieznany, wiersz datowany na rok 1931

Czytaj dalej: Portret kobiecy - Wisława Szymborska