Anna, niewiasta niepłodna - Władysław z Gielniowa

Autor:

De nativitate Marie ista cancio

Anna niewiasta niepłodna,
Sprawidliwa i nabożna,
Czystą Pannę porodziła,
Ktorą Maryją wezwała.

Balaam, prorok pogański,
Patrąc na rodzaj żydowski,
O tej Pannie prorokował,
Jasnej gwiaździe ją przyrownał.

Czysta Panna, gwiazda morska,
Uciecha jest krześcijańska;
Na tę wszystcy poglądajcie,
A nabożnie k niej wołajcie.

Duchem Świętym oświęcona,
A przez grzechu narodzona,
O Maryja lutościwa,
Bądź grzesznikom miłościwa.

Ezechijel, prorok Boży,
Duchem Świętym oświecony,
Widział zamknioną uliczkę
Znamionując Bożą Matkę.

Farao, krol, widzenie miał,
Gdy sietm kłosow cudnych widział;
Sietm darow Świętego Ducha
Miała w sobie Boża Matka.

Grzesznicy oczy otworzcie,
Na Matkę Bożą patrzajcie,
Tać darow Bożych jest pełna,
Abociem była pokorna.

Helijasz, kiedy głod cierpiał,
Do niektorej wdowy bieżał;
Wdowa ta jest Matka Boża,
K tej biegaj, o duszo głodna.

Jako wdowa nakarmiła
Proroka i napoiła,
Tak Maryja Bożą łaską
Karmi rzyszą krześcijańską.

K tobie, Krolewno Niebieska,
Woła tłuszcza krześcijańska,
Nakarmi nas utrudzone,
Na tem świecie udręczone.

Łaskawa Panno Maryja,
O Matuchna miłościwa,
Napoj nas wodą gorzkości,
Bychom opłakali złości.

Morska gwiazdo, Panno czysta,
Proś za nami Jezu Krysta,
By nasze grzechy odpuścił,
A swą łaskę z nieba spuścił.

Nasza rzeczniczko, Maryja,
Wysłuchaj nas, lutościwa;
Sąd Boży nas barzo straszy,
Nasze sąmnienie nas męczy.

O Maryja miłosierna,
O Panno czysta i skromna,
Kiedy przydziem na Sąd Boży,
Tedy nam grzesznem pomoży.

Proś za nami Syna twego,
Jezusa miłosiernego,
By nas w dzień sądny postawił
Na prawicy i też zbawił.

Kwitnąca Panno Maryja,
Jaśniesza niżli lilija,
Ucieszy nas wszystki smętne,
Daj nam ucieszenie duszne.

Rajska uliczko, Maryja,
Raczy nam być miłościwa,
Od złych duchow nas obraniaj,
W pokusach nam dopomagaj.

Studnia rajska jeś Maryja,
Studnia rajska rzeki działa,
Od ciebie dobroci płyną,
Ktore wszytcy święci mają.

Ty jeś gołębiczka Boża,
Niosąc rożdżkę zieleniuchną,
Tyś światu pokoj przyniosła,
Kiedyś Syna porodziła.

Wielebna Panno Maryja,
Ktora jeś miłości pełna,
Udziel nam Bożej miłości,
Zakryj nasze wszytki złości.

Krystusa, Syna twojego,
Udziałaj nam łaskawego;
Ukaży go nam po śmierci,
Tam gdzie są wieczne radości.

Jasna gwiazdo nas oświeci,
Uchowaj od nagłej śmierci,
Wywiedź nas świata nędznego
Do krolestwa niebieskiego.

Żywot wieczny nam otrzymaj,
A wwiedzi nas w niebieski raj;
Przez twe, Panno, narodzenie,
Daj twem sługam ucieszenie.

Czytaj dalej: Hymn o miłości (Miłość cierpliwa jest) - Inny