*** (Skąd oni rodem? Z czyjego kochania?)

Skąd oni rodem? Z czyjego kochania?
I kto takiego udzielił im chrzestu,
Że pierś ich nigdy nie jest bez śpiewania,
A skrzydła nigdy nie są bez szelestu?
I kto ich zmyślił? Kto wywiódł ich z marzeń?
I dla jakiego pod ziemią powodu?
I dla jakiego na ziemi ogrodu?
Dla jakich jeszcze na niebie wydarzeń?
Kto pierwszy wyznał, nad czyją mogiłą
To słowo: «anił», skrzydłąmi objawne,
I czemu wyznał tak dziwnie, że było
Od razu święte, od razu pradawne?

I czemu, w zgony zapatrzon słoneczne,
Tym, których nie ma, dał imię tak wieczne?


Czytaj dalej: W malinowym chruśniaku - Bolesław Leśmian