Wydarty bukiet

Autorem wiersza jest Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Już zwiędły kwiaty w bukiecie
wydartym mi siłą z dłoni.
Żyć to mi nie dajecie,
lecz umrzeć mi nikt nie wzbroni...


Czytaj dalej: Miłość (Nie wi­dzia­łam cię już od mie­sią­ca)