Spis treści

Agnieszka Osiecka

Biografia


Agnieszka Osiecka przyszła na świat 9 października 1936 roku w Warszawie w artystycznej rodzinie – matka Maria była pisarką, a ojciec, Wiktor Osiecki, pianistą. Edukowała się na kilku kierunkach: dziennikarstwie na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Wydziale Reżyserii Filmowej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. W czasach studenckich udzielała się w Studenckim Teatrze Satyryków, gdzie zadebiutowała jako autorka tekstów piosenek.

W 1954 roku ukazał się jej debiut prozatorski, a właściwie reportażowy w czasopiśmie „Głos Wybrzeża”. Współpracowała także z czasopismami: „Nowa Kultura”, „Sztandar Młodych”, „Literatura” „Kultura”, „Polska”. Była partnerką wybitnych osobowości: Marka Hłasko, Daniela Passenta i Jeremiego Przybory, czego pokłosiem są miłosne piosenki oraz epistolografie. Napisała ponad 2000 utworów: Małgośka, Niech żyje bal, Wariatka tańczy. Ponadto wydała kilkanaście powieści, felietonów i sztuk teatralnych: Niech no tylko zakwitną jabłonie (1964), Zabiłam ptaka w locie (1970), Biała bluzka (1988). Agnieszka Osiecka odeszła w wyniku powikłań na wskutek choroby nowotworowej jelita grubego 17 marca 1997 roku w Warszawie.

Agnieszka Osiecka - twórczość

Agnieszka Osiecka - interpretacje

Epoka literacka: Współczesność