Do Boga

1.
Boże Ojcze! Twoje dzieci
Płaczą, żebrzą lepszej doli,
Rok po roku marnie leci,
My w niewoli, my w niewoli.

2.
Słowa Twoje nas uczyły,
Każdy włos nasz policzony,
Boże! policz te mogiły,
Te płaczące matki, żony!

3.
My już tyle krwi przelali,
Że nią zmyte ojców grzechy,
My już tyle przepłakali,
Że nie stanie łez pociechy.

4.
Boże! padłszy na kolana,
Ścielim Ci się dziś w pokorze,
Polska łzami, krwią zalana.
Krwią i łzami wskrześ ją Boże.

5.
A gdy będzie już swobodna,
Gdy nam łzy przestana płynąć,
Tobie chwała Bogu godna,
Żeś nam nie dał marnie zginąć.

6.
Że tak będzie, serce czuje,
Dusza myślą w niebo wzlata,
Polskę naszą Bóg miłuje,
I wskrzesi Ją w krótkie lata.

Czytaj dalej: Chorał - Kornel Ujejski

Zobacz inne utwory Kornela Ujejskiego