(Księgi wtóre) Do dziewki

A co wiedzieć, gdzie chodzisz, moja dziewko śliczna,
A mnie tymczasem trapi teskność ustawiczna;
Jakoby słońce zaszło, kiedy nie masz ciebie,
A z tobą i pół nocy zda sie dzień na niebie.

Czytaj dalej: Na Nowy Rok - Jan Kochanowski