Anna Achmatowa

Spis treści

Anna Achmatowa

Biografia


Właściwie Anna Andriejewna Gorienko. Data urodzin Anny Achmatowej jest niepewna – wskazuje się na 11 lub 23 czerwca 1889 roku w Odessie. Po rozwodzie rodziców przeprowadziła się z matką na Krym. Pierwsze wiersze tworzyła za namową rodzicielki już jako nastolatka. Z powodu niezgody ojca na twórczość literacką, podpisywała się panieńskim nazwiskiem prababki – Achmatowa. W 1907 roku rozpoczęła naukę na Wyższych Kursach Żeńskich w Kijowie, a po nich na Wyższych Kursach Historyczno-Literackich Rajewa w Petersburgu. W tym czasie zadebiutowała wierszem Na jego ręce błyszczących pierścionków mnóstwo…, z kolei w 1911 roku opublikowała utworem Stary portret na łamach „Czasopisma powszechnego”.

Po studiach Anna Achmatowa podróżowała po Europie, odwiedzając m.in. Francję i Włochy. Pomimo narastającego konfliktu na terenach Rosji, nie opuściła kraju. Wojna dotknęła ją jednak dogłębnie – rozstrzelano jej męża Nikołaja Gumilowa, więziono syna Lwa Nikołajewicza Gumilowa, na jej oczach aresztowano wybitnego poetę Osipa Mandelsztama, a także kolejnego męża Nikolaja Punina. Z powodu nieproletariackiego pochodzenia (ojciec był inżynierem kapitanem marynarki wojennej) została usunięta z Leningradzkiego Oddziału Wszechrosyjskiego Związku Pisarzy, a jej utwory objęto zakazem publikacji. Znalazła na to sposób – każdego uczyła się na pamięć, a rękopis paliła. W 1941 roku na osobisty rozkaz Stalina (należała do ulubionych poetek jego córki Swietłany Alliłujewej) ewakuowano ją z Leningradu, do którego powróciła trzy lata później. Po raz kolejny w 1946 roku zaatakowano ją oraz satyryka Michała Zoszczenkę za publikowane utwory, co spowodowało aresztowanie poetki i wstrzymanie druku jej publikacji.

Anna Achmatowa po wojennych tragediach odzyskała prawo do druku – wtedy ukazały się tworzone w nurcie akmeizmu, czyli modernistycznego nurtu realnego opisu świata, dzieła. W 1962 roku została doceniona na światowych salonach, otrzymując nominację do literackiej Nagrody Nobla. Jako mentorka wspierała młodych twórców – opiekowała się Iosifem Brodskim i Anatolijem Najmanem. Zmarła 5 marca 1966 roku w Domodiedowie na skutek czwartego zawału serca.

Anna Achmatowa - interpretacje