Jak się pisze informacje czy informację?

Za­rów­no for­ma informacje jak i informację jest po­praw­na, uży­wa­my ich jed­nak w in­nych przy­pad­kach. Informacje to liczba mnoga od "informacja" w mianowniku bądź bierniku, "informację" to z kolei liczba pojedyncza w bierniku (kogo? co?).

Informacja - odmiana

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik informacja informacje
dopełniacz informacji informacji
celownik informacja informacjom
biernik informację informacje
narzędnik informacją informacjami
miejscownik informacji informacjach
wołacz informacjo informacje

Informacja - przykłady

Spotkałem się dziś z Kubą, przekazał mi bardzo smutną informację...
Czy masz jakieś informacje na ten temat?
Dziękuję za telefon i przekazaną informację.


Czytaj dalej: Tęsknie czy tęsknię?