Jak się pisze gżegżółka czy grzegrzółka?

Poprawna jest wyłącznie forma gżegżółka. To jeden z wyjątków od zasad ortograficznych w języku polskim.

Gżegżółka - odmiana

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik gżegżółka gżegżółki
dopełniacz gżegżółki gżegżółek
celownik gżegżółce gżegżółkom
biernik gżegżółkę gżegżółki
narzędnik gżegżółką gżegżółkami
miejscownik gżegżółce gżegżółkach
wołacz gżegżółko gżegżółki

Gżegżółka - wyjątek

Gżegżółka to jeden z wyjątków od reguły pisowni rz po spółgłoskach b, t, p, d, k, g, ch, j. Gżegżółka to gwarowa nazwa kukułki, pochodząca najprawdopodobniej z okolic XVI wieku. Słowo wywodzi się od kresowej formy „zazula”, „zuzula”, „zezula” (w języku czeskim nadal występuje słowo "żeżulka" jako określenie na kukułkę).


Czytaj dalej: Chłopakom czy chłopaką?