William Wordsworth — biografia, wiersze, twórczość