Michaił Lermontow

Biografia

Przyszedł na świat 1814 roku w Moskwie jako Michaił Jurjewicz Lermontow. Dokładna data jego narodzin nie jest znana, waha się od 3 do 15 października. Od najmłodszych lat miał nauczyciela, pod okiem którego edukował się pod kątem malarstwa, rysunku i języka francuskiego. Studiował na Uniwersytecie Moskiewskim. Następnym etapem była szkoła podchorążych. Wtedy też należał do dekabrystów, czyli rosyjskich rewolucjonistów antycarskich. W 1828 roku zadebiutował poematem Chadży Abrek. Za utwór Śmierć poety uderzający w polityków i oskarżający ich o pomoc w śmieci Aleksandra Puszkina został zesłany na Kaukaz. Za walkę z caratem uznano go za najważniejszego poetę XIX wieku w Rosji i następcę Puszkina. Po powrocie z zesłania odbył pojedynek z synem francuskiego ambasadora, za co trafił przed sąd wojenny. Po raz kolejny wysłano go na Kaukaz. Dokładna data jego śmierci jest problematyczna – wiadomo jednak, że zmarł w lipcu 1841 roku w Piatigorsku na wskutek odniesionych ran podczas pojedynku z Nikołajem Martynowem.