August Bielowski - biografia, wiersze, twórczość

August Bielowski (1806 lub 1806 - 1876) historyk, pisarz i poeta. Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, fundator i wydawca Monumenta Poloniae Historica.

August Bielowski - wiersze, utwory, twórczość

August Bielowski - zbiory twórczości