John Dryden

John Dryden - biografia, wiersze, twórczość

John Dryden prawdopodobnie urodził się 9 sierpnia, choć data jego przyjścia na świat waha się aż do 19 sierpnia, pewne są jednak rok i miesiąc – sierpień 1631 roku, angielska wieś Aldwincle. Studiował w Trinity College przy Uniwersytecie w Cambridge. Jako jeden z niewielu autorów utrzymywał się z zawodowego pisarstwa niemalże od początku, tworząc w dwóch gatunkach: komedii obyczajowej oraz heroicznym dramacie poetyckim, jak np. The Wild Giant (1663), Tyrannick Love (1669), Religio Laici (1682), The Hind and the Panther (1687) czy King Arthur (1691).

John Dryden na uznanie pracował cały czas, jednak za prawdziwy sukces można uznać rok 1666, kiedy to stał się oficjalnym nadwornym poetą rodu królewskiego. Rolę tę pełnił do końca rządów króla Jakuba II, przez ponad dwadzieścia lat. W fazie dojrzałej życia zmienił kierunek pisarstwa na libretta, a także rozpoczął stosowanie rymowany wiersz, zwany heroic couplet. Sporą część jego dochodu zaczęła stanowić praca translatorska, nie tylko w formie praktyka, ale i teoretyka przekładu. Zmarł 12 maja 1700 roku w Londynie.