Skocz do zawartości
Polski Portal Literacki

Kasia H.

Użytkownicy
 • Liczba zawartości

  2
 • Rejestracja

 • Ostatnia wizyta

Odpowiedzi dodane przez Kasia H.


 1. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna

  VI edycja

   

   

  Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy. I gdy nas już nie będzie,

  one będą pracować nad stawaniem się świata…

  (A.  Sulima-Suryn)

   

  NAGRODY

  Kategoria Dorośli: nagrody finansowe:

                                                               I miejsce - 2.000 zł

                                                               II miejsce – 1.500 zł

                                                               III miejsce – 500 zł

   

  kategoria Młodzież: nagrody rzeczowe

   

   

  Organizator:  Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

  Cele konkursu:

  • Rozbudzanie wrażliwości oraz aktywności twórczej,

  • promowanie utalentowanych poetów,

  • konfrontacja twórczości poetyckiej,

  • zwiększenie zainteresowania poezją.

  Regulamin

  1.    Konkurs ma charakter ogólnopolski.  Nadesłane utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat  i powyżej 18 roku życia.

  2.    Prosimy o przesłanie  3 niepublikowanych i nienagradzanych utworów. Wiersze powinny być opatrzone godłem oraz odpowiednim symbolem:

  symbol M – kategoria wiekowa od 13 do 18 lat,

               symbol  D – kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia.

  3.    W Przypadku zgłoszenia poprzez pocztę tradycyjną: w oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem oraz symbolem kopercie, uczestnik  zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział                       w konkursie (w załączniku do Regulaminu).

  4.    Zgłoszenie tekstów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  5.    Zgłoszenia niespełniające warunków nie będą uwzględniane.

  6.    Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji.

                Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną, na adres organizatora                          konkursu:

  Dział Animacji Kultury BPiCK

  ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka

  z dopiskiem „Konkurs Poetycki”

  - decyduje data stempla pocztowego.

   

  lub elektroniczną (wymagany jest skan oświadczenia)

   

  na e-mail: bpick.konkursy@gmail.com

  7.    Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa :

  - kategoria wiekowa od 13 do 18 lat (M) – 23 września  2019 r.

  - kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia (D) – 16 września 2019 r.

  8.    Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się                              17 październiku 2019 roku w Trzciance podczas Uroczystej Gali, po której odbędzie się koncert Grzegorza Turnaua „Bedford School”.                

  9.    O dokładnym czasie i miejscu Gali Konkursowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie, informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’u BPiCK.

  10. Na autorów najlepszych wierszy czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

  11. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.

  12. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży.

  13. Wiersze ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

  14. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.

  Komisarz konkursu: Katarzyna Hołyst tel. 514 081 673

   

  Patronat Honorowy: Stanisław Soyka, patronat medialny: TVP3 Poznań

   

  Oświadczenie

   

  Oświadczam, że nadesłane wiersze są moim dziełem, nie były publikowane oraz nagradzane. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego (w celach wynikających z regulaminu tego konkursu) zgodnie           z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem wierszy na konkurs, nieodpłatnie przenoszę  na organizatora prawo do wykorzystania  ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.

   

   

  …………………………………………                                      ………………………………

  Miejscowość i data                                                                                                                    Podpis

   

   

   

  Dane osobowe

   

                     Godło (pseudonim)………………………………………………

  Kategoria wiekowa  …………………………………………….

  Imię i nazwisko  ………………………………………………..

  Data urodzenia  …………………………………………………

  Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica)…...............................

  ……………………………………………..................................

  E-mail  ………………………………………………………….

  Tel………………………………………………………………

   

  Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego       imię:……………………………………………………… nazwisko:………………………………………………… wiek:………………………………………………………

   

  ……………………………………………

  czytelny podpis opiekuna

   

   

   

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                          *prosimy wypisywać dużymi literami

   

  ANDRZEJ SULIMA SURYN.jpg


 2. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy-Suryna

   

  VI edycja

   

   

   

   

   

  Smakuj słowa, są trwalsze od rzeczy. I gdy nas już nie będzie,

   

  one będą pracować nad stawaniem się świata…

   

  (A.  Sulima-Suryn)

   

   

  NAGRODY

   

  Kategoria Dorośli: nagrody finansowe:

   

                                                               I miejsce - 2.000 zł

                                                               II miejsce – 1.500 zł

                                                               III miejsce – 500 zł

   

   

   

  kategoria Młodzież: nagrody rzeczowe

   

   

   

   

   

  Organizator:  Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance.

  Cele konkursu:

   

  • Rozbudzanie wrażliwości oraz aktywności twórczej,
  • promowanie utalentowanych poetów,
  • konfrontacja twórczości poetyckiej,
  • zwiększenie zainteresowania poezją.

  Regulamin

   

  1.    Konkurs ma charakter ogólnopolski.  Nadesłane utwory będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: od 13 do 18 lat  i powyżej 18 roku życia.

  2.    Prosimy o przesłanie  3 niepublikowanych i nienagradzanych utworów. Wiersze powinny być opatrzone godłem oraz odpowiednim symbolem:

   

  symbol M – kategoria wiekowa od 13 do 18 lat,

   

               symbol  D – kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia.

   

  3.    W Przypadku zgłoszenia poprzez pocztę tradycyjną: w oddzielnej, zaklejonej i oznaczonej tym samym godłem oraz symbolem kopercie, uczestnik  zobowiązany jest dołączyć wypełnione i podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego Regulaminu. Osoby niepełnoletnie dołączają pisemną zgodę rodziców bądź opiekunów na udział   w konkursie (w załączniku do Regulaminu).

   

  4.    Zgłoszenie tekstów do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

  5.    Zgłoszenia niespełniające warunków nie będą uwzględniane.

  6.    Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych wierszy w celach promocji i ewentualnej publikacji.

   

                Wiersze należy przesłać pocztą tradycyjną, na adres organizatora   konkursu:

   

  Dział Animacji Kultury BPiCK

   

  ul. Broniewskiego 7, 64-980 Trzcianka

   

  z dopiskiem „Konkurs Poetycki”

   

  - decyduje data stempla pocztowego.

   

   

   

  lub elektroniczną (wymagany jest skan oświadczenia)

   

   

   

  na e-mail: bpick.konkursy@gmail.com

   

  7.    Ostateczny termin nadsyłania wierszy upływa :

  - kategoria wiekowa od 13 do 18 lat (M) – 23 września  2019 r.

   

  - kategoria wiekowa powyżej 18 roku życia (D) – 16 września 2019 r.

   

  8.    Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród odbędzie się  17 październiku 2019 roku w Trzciance podczas Uroczystej Gali, po której odbędzie się koncert Grzegorza Turnaua „Bedford School”.                

  9.    O dokładnym czasie i miejscu Gali Konkursowej laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie, informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej oraz fanpage’u BPiCK.

  10. Na autorów najlepszych wierszy czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

   

  11. Nagrody należy odebrać osobiście w dniu finału konkursu.

  12. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży.

  13. Wiersze ocenia profesjonalne Jury powołane przez organizatora.

  14. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.

  Komisarz konkursu: Katarzyna Hołyst tel. 514 081 673

   

   

  Patronat Honorowy: Stanisław Soyka, patronat medialny: TVP3 Poznań

   

   

  Oświadczenie

   

   

  Oświadczam, że nadesłane wiersze są moim dziełem, nie były publikowane oraz nagradzane. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzciance dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego (w celach wynikających z regulaminu tego konkursu) zgodnie           z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.). Wraz z przesłaniem wierszy na konkurs, nieodpłatnie przenoszę  na organizatora prawo do wykorzystania  ich w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator.

   

   

   

   

  …………………………………………                                      ………………………………

  Miejscowość i data                                                                                                                    Podpis

   

   

   

   

   

   

  Dane osobowe

   

   

   

                     Godło (pseudonim)………………………………………………

  Kategoria wiekowa  …………………………………………….

  Imię i nazwisko  ………………………………………………..

  Data urodzenia  …………………………………………………

  Adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica)…...............................

  ……………………………………………..................................

  E-mail  ………………………………………………………….

  Tel………………………………………………………………

   

   

  Zgoda na udział w konkursie osoby niepełnoletniej

   

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego    

   

     imię:……………………………………………………… nazwisko:………………………………………………… wiek:………………………………………………………

   

   

  ……………………………………………

  czytelny podpis opiekuna

   

   

   

   

   

   

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                          *prosimy wypisywać dużymi literami

   

   

  ANDRZEJ SULIMA SURYN.jpg

×
×
 • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Nasza witryna korzysta z plików COOKIES („ciasteczka”). Dowiedz się więcej o COOKIES z naszej Polityki Prywatności Polityka prywatności