"Daremne żale" interpretacja

Autor wiersza Adam Asnyk
Interpretacja stworzona przez: Amy.
Utwór Adama Asnyka pod tytułem "Daremne żale" ma charakter typowo programowy. Poeta podejmuje w nim próbę przekonania romantyków o bezsensie ich pragnienia przywrócenia poprzedniej epoki. Podmiot liryczny kieruje do nich słowa pełne politowania. Nie jest wobec nich krytyczny, a pobłażliwy, jak gdyby rozumiał doskonale ich położenie. Sam jednak jest zwolennikiem idei pozytywistycznych.
W pierwszej strofie utworu mówi: "daremne żale - próżny trud, bezsilne złorzeczenia!", co ejst próbą uświadomienia romantykom usiłującym wciąż przywrócić lepszą ich zdaniem, ubiegłą epokę, że walka z pozytywizmem jest w rzeczywistości walką z wiatrakami. Syzyfową pracę tych ludzi określa mianem "próżnej" oraz "bezsilnej", co niweczy nadzieje romantyków na spełnienie ich pragnień. Dodatkowo podkreśla to w słowach: "przeżytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia", gdzie jako "przeżyte kształty" rozumieć można idee romantyzmu, które straciły jakąkolwiek wartość. Zdaniem podmiotu lirycznego romantycy nie powinni tkwić w tym, w czym przyszło im dorastać. Marzenia ich nazywa "znikomymi marami" i zaznacza, że świat nie cofnie się, ponieważ nadeszły nowe czasy, a miejsce starych zajęły nowe, lepsze, pozytywistyczne idee. Osoba mówiąca w utworze dowodzi, że "nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli biegu". W ten sposób pokazuje, że nowa epoka jest bardziej rozwojowa od poprzedniej, nadeszła dzięki postępowi myśli ludzkiej. Zachęca romatyków do "sięgania po nowe życie" wraz z ludźmi im współczesnymi, których nazywa "żywymi", czyli społecznie użytecznymi. Strojących głowę w "uwiędłych laurów liść" przekonuje do porzucenia hołdów składanych czemuś, co niewątpliwie niegdyś było piękne i wartościowe, jednak przeminęło bezpowrotnie. "Wy nie cofniecie życia fal!"- mówi podmiot liryczny, co jest kolejną sugestią dla romantyków. "Świat pójdzie swoją drogą", zaznacza. Romantycy nie mają według niego żadnych szans na cofnięcie biegu czasu, bo stanowią mniejszość i nie zostaną przez pędzący do przodu świat zauważeni. Cofając się w przeszłość są dodatkowo nieprzydatni pozytywistycznemu społeczeństwu.
Wiersz "Daremne żale" jest utworem stroficznym. Posiada cztery czterowersowe zwrotki. Rymy zastosowane w utworze są regularne, w układzie krzyżowym (abab).

Komentarze

licealistka

Polecam każdemu ta interpretacje. Jest szczegółowa i pod kątem nauczyciela właściwa. :)

Nasza witryna korzysta z plików COOKIES („ciasteczka”). Dowiedz się więcej o COOKIES z naszej Polityki Prywatności.
ROZUMIEM