Z głową na karabinie interpretacja

Interpretacja stworzona przez: Bel
Najważniejszym tematem literatury II połowy XX wieku były bez wątpienia wydarzenia II wojny światowej. Różni pisarze w swoich dziełach przedstawiali prawdę historyczną i realne przeżycia ludzi. Idealnym przykładem utworu, w którym ukazana została tragedia człowieka, któremu przyszło żyć w okresie okupacji hitlerowskiej jest wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – „Z głową na karabinie”. Ten poruszający poemat powstał 4 XII 1941 roku, czyli w okresie wzmożonej inwigilacji ludności cywilnej. Natomiast pierwodruk ukazał się w roku 1944, w czasopiśmie „Drogi” w numerze 2. Warto również zaznaczyć, iż wiersz ten wydany został już po śmierci poety, w roku 1947, w tomiku jego wierszy – „Śpiew z pożogi”.

Utwór „Z głową na karabinie” należy bez wątpienia do liryki bezpośredniej, o czym świadczy fakt, iż podmiot liryczny w wierszu występuje w pierwszej osobie liczby pojedynczej (np. „słyszę”, „mnie”, „dla mnie”).

Baczyński poemat zbudował na zasadzie kontrastu, zestawiając ze sobą trzy płaszczyzny czasowe: przeszłość (o czym świadczą czasowniki dokonane, np. „wyhuśtała”, „niosły”), teraźniejszość („teraz”, „krąży”), oraz przyszłość („umrzeć przyjdzie”). Na początku wiersza ukazana zostaje teraźniejszość. Podmiot odczuwa ciągły lęk, przerażenie, boi się nieuchronnie nadciągającej śmierci, którą symbolizuje krąg – „nocą słyszę, jak coraz bliżej drżąc i grając krąg się zaciska”. Ze względu na datę powstania utworu możemy przypuszczać, że ta rzeczywistość to okres II wojny światowej. Podmiot liryczny ucieka jednak przed tym okrutnym światem, powraca pamięcią do lat dzieciństwa, młodości, które przypominały wręcz arkadię, o czym świadczą liczne epitety, np. „zdrój chyży”, „chmur kołyska”. Liryczne „ja”, wspominając lata młodości, stwierdza: „a mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły”. Sądzę, iż poprzez tę metaforę, poeta chciał wskazać, że podmiot liryczny miał przed sobą wiele możliwości, gdyż przecież na „wody szerokie” wypływa ten, kto marzy, ma życiowy cel, ambicję, chce coś osiągnąć. W przeszłości, przed podmiotem, cały świat stał otworem, a jego celom i marzeniom przyświecał „uśmiech matki”, matczyne błogosławieństwo. Każdy człowiek, gdy jest młody fantazjuje na temat swojej przyszłości, zastanawia się kim będzie jak dorośnie. Jednak podmiot z pewnością nie uświadamiał sobie jak będzie wyglądało jego dorosłe życie, nie zdawał sobie prawdopodobnie sprawy, jak będzie bolesne. Los z niego zakpił, odbierając mu prawo do zaznania uroków żywota.

Podmiotowi na każdym kroku towarzyszy niepokój. Każdy dzień i noc okupuje strach przed śmiercią – „krąg powolny dzień czy noc krąży”. Każdy czyn postrzegany jest jako ostatni – „ostrzem świstrząc tnie już przy ustach”. W słowach – „a mnie przecież tak jak innym, ziemia rosła tęga – nie pusta” zauważamy pewnego rodzaju złość, smutek. Podmiot żali się. Jego życie miało przecież wyglądać zupełnie inaczej. Sądzę, że podmiot po przez słowa – „ziemia rosła tęga” – chce powiedzieć, iż w młodości dojrzewał, rósł w nim talent, miał mnóstwo pomysłów, być może artystycznych, jednakże życie, historia zadrwiły z niego, ziemia, na której przyszło mu żyć okazała się „pusta”, pozbawiona wszelkich możliwości artystycznych i intelektualnych.
Podmiot liryczny odczuwa również żal z powodu utraty „gołębiej młodości”, czyli młodości niewinnej, nieskażonej, a zarazem nieokiełznanej, gdyż wytryskającej jak „dymu laska”. Przypuszczam, iż ten piękny okres młodości przysłania ciągłe przeczucie śmierci, z której dna wyrasta podmiot – „syn dziki swego narodu”. Sądzę, że po przez przymiotnik – „dziki”, poeta chce ukazać, iż podmiot nie może pogodzić się z tą wojenną rzeczywistością.

Trzy ostatnie strofy przepełnia, specyficzne dla całej twórczości Baczyńskiego, wizjonerstwo. Podmiot przewiduje swoją śmierć, jest świadomy, że nie da się jej uniknąć, gdyż jest ona wszechobecna. Według mnie w metaforze – „głowę rzucę pod wiatr jak granat, piersi zgniecie czas czarną łapą”, podmiot całkowicie poddaje się, rezygnuje z życia, ma on zamiar stanąć twarzą w twarz ze śmiercią. Być może porównanie – „głowę rzucę pod wiatr jak granat” – jest wręcz zapowiedzią walki. Podmiot przekonany o swej rychłej śmierci postanawia walczyć, bronić ojczyzny. Potwierdzenie faktu, iż podmiot bierze udział w wojnie znajdujemy w słowach – „a ja prześpię czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie”, karabin jest przecież atrybutem żołnierza. Jednakże słowa te mają o wiele większy sens. Jestem zdania, że po przez tę metaforę podmiot chciał ukazać, że młodość, czyli „czas wielkiej rzeźby”, mógłby poświęcić twórczości artystycznej, rozwojowi intelektualnemu, jednakże uczynić tego nie może. Trwa wojna, musi walczyć, czuwać przy karabinie.
Bardzo ważny jest ostatni wers omawianego przeze mnie wiersza, który brzmi następująco: „umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy, głupią miłością”. Oksymoron ten podkreśla miłość, jaką darzył podmiot ojczyznę, gdyż po przez epitet – „wielkie sprawy” możemy rozumieć niepodległość kraju. Jednak warto zastanowić się, dlaczego poeta posłużył się przymiotnikiem „głupią”? Może chciał w ten sposób ukazać, że miłość ta była szaleńcza, irracjonalna, gdyż dla idei, jaką była wolność ojczyzny, zdecydował się poświęcić własne życie. Myślę, że może chodzić również o to, iż w czasie wojny miłość jest „głupia”, bo nierealna i absurdalna, prawdopodobnie nikt wówczas o miłości nie myślał, nie było na nią czasu, ani miejsca.

Wielu ludzi po lekturze „Z głową na karabinie” stwierdza, że podmiot liryczny występujący w tym wierszu możemy utożsamiać z samym Krzysztofem Kamilem Baczyńskim. Hipotezę tą może potwierdzać pewna analogia pomiędzy życiem poety, a podmiotu. Dzieciństwo Baczyńskiego również przypominało arkadię. Urodził się 22 I 1921 roku, w inteligenckiej i szanowanej rodzinie. Ponieważ był jedynakiem rodzice bardzo go rozpieszczali. Jego zdolności artystyczne zaczęły rozwijać się, kiedy uczęszczał jeszcze do gimnazjum. Swój pierwszy wiersz napisał w wieku 15 lat. Poza tym rzeźbił, malował obrazy. Po zdaniu matury zamierzał kontynuować naukę w Akademii Sztuk Pięknych. Jednak marzenie to nie mogło się spełnić. 1 IX 1939 roku wybucha II wojna światowa, która dla niego, jak i jego rówieśników, była bolesną inicjacją w dorosłość, była początkiem przygody, jakiej chyba żadna generacja Polaków nie przeżyła tak intensywnie, z równie dużym nakładem energii, cierpień i ofiar. Baczyński mimo wątłego zdrowia (chorował na astmę), wstąpił do Szarych Szeregów i zdecydował się wziąć udział w powstaniu warszawskim. Zginął w czwartym dniu powstania – 4 VIII 1944 roku.

Gdy utożsamimy podmiot liryczny z poetą, zaczynamy w szerszym wymiarze interpretować wiersz „Z głową na karabinie”. Przede wszystkim możemy sądzić, iż poeta w liryczny sposób prezentuje odczucia, refleksje związane ze swoim życiem. Myślę, jednak, że mogę jeszcze dalej posunąć się z interpretacją. Przypuszczam, że Baczyński po przez przykład jednostki chciał ukazać dramat ludzi, którzy jak on urodzili się i wychowali w wolnej Polsce, jednak najpiękniejsze lata ich młodości przypadły na okres trwania II wojny światowej, jest to tzw. Pokolenie Kolumbów . Wojna zabrała tym ludziom najpiękniejszy okres życia – młodość. Zamiast radości i miłości wieku młodzieńczego, historia odcisnęła tragiczne piętno w psychice i skazała ich na śmierć. Z pewnością żaden przedstawiciel tego pokolenia nie przypuszczał, że jego los potoczy się właśnie w ten sposób. Wielu poetów dwudziestolecia międzywojennego (np. Józef Czechowicz, Czesław Miłosz) przepowiadało zbliżającą się katastrofę. Niestety dla Baczyńskiego, jak i jego rówieśników, proroctwo to się spełniło, co podkreśla w omawianym liryku. Tu apokalipsa już się wypełniła, śmierć zbliża się nieuchronnie, o czym może świadczyć np. porównanie – „krąg jak nożem z wolna rozcina, przetnie światło zanim dzień minie”.

Interpretując „Z głową na karabinie” należy zwrócić szczególną uwagę na ukształtowanie warstwy brzmieniowej. Poeta posłużył się kilkoma wyrazami dźwiękonaśladowczymi, np. „świstrząc” – dzięki któremu oddany został dźwięk wystrzeliwanego naboju. Ważną rolę w wierszu odgrywają również powtórzenia: zwrot „a mnie przecież...” występuje dwukrotnie (rozpoczyna się tak trzeci i piąty wers), natomiast zwrotem – „i mnie przecież...”, zaczyna się wers trzynasty. Powtórzenia te wzmagają dramatyczny obraz rzeczywistości, gdyż dzięki tym zwrotom przeciwstawione zostają dwa czasy: przeszłość – arkadyjskie dzieciństwo oraz teraźniejszość – okres II wojny światowej. Co więcej można stwierdzić, że dzięki nim poeta podkreśla jak wiele odebrała podmiotowi wojna.

Utwór „Z głową na karabinie” jest wierszem regularnym sylabotonicznym (pięciostopowiec trocheiczny z kataleksą po średniówce). Zbudowany jest z siedmiu, czterowersowych, strof. Każdy wers ma dziewięć sylab, rymy są żeńskie, w większości nieregularne, np. bliżej – chyży, które mają układ krzyżowy (abab).

„Z głową na karabinie” jest jednym z najbardziej znanych utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, gdyż należy on do kanonu lektur szkolnych. Młodzi ludzi, mimo, iż II wojna światowa jest już dla niech odległą historią powinni znać ten wiersz. Przede wszystkim dlatego, iż ukazuje on wojnę widzianą oczyma młodego człowiek, niemalże ich rówieśnika.

Komentarze

Terenia

Dobre tylko trzeba skrócic o 2 połowy!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MATURZYSTA2006

Za długa ta interpretacja, zamiast krótko wytłumaczyć co autor chciał przekazać czytelnikowi to w tej interpretacji opisujecie niepotrzebie konstrukcje gramatyczne oraz jezyk literacki autora tekstu. Uważam że niewielu z odwiedzajacych tą strone jest fenomenami którzy potrafia zapamiętać tą interpretacje. Więc apeluje napiszcie to w 3 zdaniach.

magda

fajne,akurat taka dluga interpretacje potrzebuje!

affie

A ja dzisiaj mam quiz o nim i musze sie nauczyc jeszcze wszystkich wierszy i wszystko o nim

piniuś

właśnie chodziło mi o taką pracę, wielkie dzięki !!!!!! bardzo mi to pomoże w mojej interpretacji teo wiersza i twórczości Baczyńskiego

iza

świetna praca bardzo mi się przyda

Pina

Dzięki uratowałes mi życie:)hehe.w bardzo fajnym stylu jest to napisane, naprawdę sie przyda!

kaska

Swietna interpretacja:) wielkie dzieki:)

Sledzik

Dzięki bardzo,wlasnie na jutro mi sie przyda,troche skróce to,ale cóż praca jest bardzo dobra.

kolunio

spoko ale trochę za długie....;(

Maturzystka

Nawet dobre tylko troszke za długie :)

mati

zajebista praca tylko za długa

magdusia

troche za długie..a ja chciałam taka odp.na pytanie kim był podmiot liryczny?..hm..

Paula

Ciekawa interpretacja.Pomoże mi w napisaniu pracy z Polskiego.

Aga

dobre aczkolwiek nie potrzebnie sie powtarzasz. gdybys unikną tych samych watkow napomknietych po trzy razy interpretacja bylaby bardziej czytelna i zachecajaca. Ale i tak dobra robota!!

miśka

to jest ok ale nie o takie coś ki chodziło to miało być kilka zdań a to trzebaby moooooooooooooocno skrócić!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:(

Slawek

jak dla mnei to koles jest przemadrym inrterpretatorem, tez bym tak chcial zwlaszcza ze maturka za pasem;)

agata

a coś krótszego?

kathrina

agata ma racje to jest jednym slowem za dlugie!

Shin

Swietna interpretacja, bardzo drobne bledy jak dla mnie (">>czas wielkiej rzeźby

licealistka

Świetna praca! mam wymagającą polonistke wiec praca w 100 % mi pasuje. Dzieki

Madzia

no fajne ale potrzebuje takie cos z wiersza pt pokolenie papa:)

betka

fajna praca, a znam się na tym, bo studiuję filologię polską w Krakowie

Zioom

zajebiste x]]

klaudia

wielkie dzieki trudny wiersz a tu tak ładnie opisany piszcie [email protected]

przyda sie na konkurs o baczynskim, ale komu chce sie czytac cos tak długiego???? skrócic to troche trzeba

gurl

dobre tylko zeby dodac to... woda to znak zycia!!:P tak nam nauczycielka powiedziala troche podobny ten wiersz jest do 'the death bed'

bro

interpretacja musi zawierać konstrukcje gramatyczne, język, czy środki artystyczne... nic tu nie jest za długie :)

Reni

Długie ale ciekawe. Na wszystkich stona które odwiedzałam były krótkie interpretacje a mi właśnie o coś takigo chodziło. Naprawdę fajna stronka. Oceniam ją na 6.

Reni

Długie ale ciekawe. Na wszystkich stona które odwiedzałam były krótkie interpretacje a mi właśnie o coś takigo chodziło. Naprawdę fajna stronka. Oceniam ją na 6.

Roberto

O człowieku respect :D

alicja}]i[{

fajna praca, bardzo treściwa. +6

pumciak

pięciostopowiec trocheiczny z kataleksą po średniówce ? interpretacja okej, ale litości :P

Aneta

praca niezła, szkoda że taka długa ... ale napewno się przyda.dzięki!!!

Karolina

Tekst bardzo ciekawy! Przyda się,bo mam z tego prace domowom!

Michal C

nawet nawet, ale potrzebuje analize Pokolenie K.K.Baczynskiego

MICHAŁ C

troche za długi, jak ktos dokonuje interpretacji to powinienen zwrocic uwage na najistotniejsze rzeczy!!!(chodzi mi o podmiot liryczny, typ liryki, srodki artystyczne, krotka analiza i do kogo jest adresowana) ta interppretacja jest kompletnie nie na miejscu!!!NIE POLECAM ZA NIA NIE DOSTANIESZ NAWET DOPA :(:(:(P:(*

chemikaze_57

jestem pod wrazeniem tak dokladnej interpretacji, jest swietna! :)

malutka from Złotów

Bardzo fajna interpretacja :) Szacuneczek dla kolegi, który dokonał analizy tego tekściku!

Paula

praca jest sporzo pod względem treści tylko cholerka jakaś taka długa:-).......

abc

najlepsze opracowanie wiersza jakie w zyciu czytalam wszystko jest i interpretacja i nawiązanie do autora a nawet budowa

madziara

rewelacja:)) thx:*

Belcia85

Tak w ramach wyjaśnienia, jestem studentką filologii polskiej i tą pracę pisałam na zaliczenie z analizy i interpretacji dzieła literackiego, dlatego też praca ta jest taka długa i szczegółowa. Jeżeli ktos uważa, że jest ona zbyt obszerna to po porostu niech wykreśli z niej informacje które uważa za zbędne. Jednak ostrzegam, że w rzeczywistości składnia, słownictwo itd. ma bardzo duży wpływ na wymowę wiersza. Dlatego też jeżeli ktoś ściąga tą prace do szkoły niech pozostawi wszystko, a zapewniam, że zostanie pozytywnie oceniony! Bardzo dziękuje za pochlebstwa :) W najbliższym czasie (tzn. jak mi sie sesja skończy) postaram sie zamieścić jeszcze kilka (równie szczegółowych) interpretacji :) Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie :)

Tysia:)

Ta analiza nie jest najgorsza nawet całkiem całkiem ale trzeba dokładnie wzrocic uwage aby znaleść w nim gatunki literackie jakie się znajdója. :)))))))

aaa

bardzo dobra i zrozumiała interpretacja

Wiolusia 18 :-)

Uważam,że praca jest całkiem dobra,ale brakuje w niej wielu ważnych aspektów,który ch poyrzebuję i niestety tu ich nie znalazłam :-(

KOlak

sasasasasasa.......]:-> wypracowanko gotowe...

bula

super na maturkę w sam raz :)

Nati

Fajna interpretacja, tylko troszke za długa....

Selerman

B.dobra,treściwa interpretacja.

Lola

noo baaaaaa... tego chcilam:P jednym slowem "mowisz i masz"

karola

ludzie czytajcie Baczynskiego, nikt tak jak on nie potrafi dotrzec do nas młodych, w poetycki ale zrozumialy sposob uswiadamia nam powage i tragizm sytuacji jakie miały miejsce w czasia wojny

uczeń

dobre , ale zdecydowanie za długie

marian

lus na prace na mature mi się przyda

blackflower

świetna interpretacja....wlasnie czegos takiego szukalam...przy mojej polonistce i ta interpretacja bedzie za krotka...;))))

carotka87

uważam że praca zasługuje na uwagę pomijając fakt pewnych nieścisłości. 1) utwór powstał w grudniu 1943 roku nie 1941, 2) z całą pewnością czas II wojny światowej nie jest jeszcze II poł XX 3) "dymu laska" nie jest niczym złym, to symbol błogosławieństwa bożego (przypomnij sobie przypowieść o Kainie i Ablu) 4) moim zdaniem natura, przez pryzmat której jest ukazane dzieciństwo podmiotu lirycznego powinna zaostać skorzajona z dobrem. 5) "ja - syn dziki mego narodu" --> człowiek cofa się w rozwoju, staje sie złym troglodytą to tak jakby cała ludzkość i cywilizacja nie miała miejsca, bowiem znieweczyły ją realia wojny. nie bój się odwołań biblijnych, bardzo ich tutaj brakuje. pamiętasz co się dawało jako ofiarę w światyni?? albo synogarlicę (wersja dla vipów) albo gołąbka (dla mniej zamożnych) i to znaczy właśnie gołębia młodość - ofiarę, która została przyjęta ;] ("dymu laska") Poza tym powinieneś bardziej podkreślić pointę wiersza. Mozna ją skojarzyć ze stepami akermańskimi Mickiewcza --> "jedźmy / nikt nie woła". W "z głową..." jest podobnie. Bowiem wiersz jest trocheiczny ( znaczy spokojny ), ale pojawiają się zaburzenia w tym spokoju w postaci jambów. "umrzeć przyjdzie, gdy się kochało / (następuje jakby punt kulminacyjny) głupie sprawy wielką miłością" - tutaj jakby spada napięcie, burzy sie patos. powrót do realiów.

Freedy

Kijowe to jest niepodoba mi sie wogule

nowy87

Dlugie nie dlugie... Przyda sie!!! hahaha Teraz czeka mnie redukcja tekstu - ... i do szkoly jutro piekny material bede mial... :D

sungirl18

Uwazam, ze praca jest bardzo dobra, tylko ciut za dluga i za czesto uzywasz takich zwrotow: "Uwazam", "Moim zdaniem" itp., ale poza tym naprawde git:)

mizou

Tysia - "znajduja" nie pisze sie z "ó", więc zanim kogoś skomentujesz, naucz się gramatyki :p

Ania

Swietna praca! bardzo mi pomogla;)

:]

swietna praca:)

OliSia16

hehe... Mizou ma racje co do Ciebie Tysiu ;-) nie pisze sie "wzrocic" tylko "zwrócić", nie "znaleść" tylko "znaleźć" no i ten błąd który wręcz razi oczka: "znajdóją - znajdują". A tak poza tym moim zdaniem świetna praca i każdy kto ma przerabiany wiersz na polskim "Z głową na karabinie", może tu znaleźć wiele interesujących rzeczy, albo po prostu w prostszy i zrozumialszy sposób go zrozumieć ;-) pozdrawiam sedecznie... powowdzenia w przepisywaniu ;-)

Maturzystka2006

w sumie to ja nienawidze poezji wiec dla mnie to lipka:Pale ogolnie swoim okiem stwierdzam ze jest ok.pozdrawiam wszystkich.

gucio

stary teraz się nie u żywa stwierdzenia "podmiot liryczny'

KejTi

Interpretacja jest świetna, przyjemnie i szybko się ją czyta :)

Mertal19

Dzięki świetna praca bardzo się mi przydała, nie znalazłam nic odpowiedniejszego w całym necie.:)

Wikusia

Świetne!! Wielkie dzięki!! Uratowaliście mi życie!! THANKS:):)

edith

takich intepretacji tylko pozazdroscic wszytko jasno i tresciwie i zadnych zbednych komentarzy :)

Górol

Interpretacja OK

Albin

Bardzo dobra interpretacja.

sylwia :)

super analiza przyda sie z pewnoscia do pracy na maturke dzieki pozdr pa

Angelika

Świetna interpretacja tego mi było potrzeba!!!!!! Ale jakby była troszeczke krótsza to byłoby jeszcze lepiej!!!!!!!

Miecznik

Miałem to dzisiaj na polskim - musieliśmy napisać analize i interpretacje... nie jest tak łatwo. A wogóle to jaki jest sens w tym, by pisać co autor miał na myśli, skoro tylko on tak naprawde wie??

Maturzystka Ania 2006

Bardzo fajna interpretacja. Mi sie bardzo ona przydała. pozdrawiam jej autora, bądź autorkę. papap

<>

Naprawde super jest ta interpretacja:):)Dzieki niej mam juz zrobione zadanko.pozdrowionka dla autora lub autorki:*:*

Kalja

Praca jest dobrze napisana,spójna,występuje ciąg wydarzeń.Bardzo mi się przydała.Trzymaj tak dalej!Pozdrawiam i wielkie dzięki.Kalja

Łukasz

Ta analiza jest do bani nic niedarady z niej wyciagnać !!!To ma byc analiza wiersza a nie życia poety!!!

bdg

miodzio. wlasnie tego mi bylo trzeba.

wojtek

regularnym sylabotonicznym (pięciostopowiec trocheiczny z kataleksą po średniówce). NO MASAKRA :D popłakałem się ze śmiechu ;)

sly

Praca jest dobra ogólnie to się nie znam ale brakuje mi troche :wieloznaczności metafor, która występuje w tym wierszu niewątpliwie i takich banalnych określeń jak porównanie epitet takie jakieś dziwne przyzwyczjenie ze szkoły . NO TO TERAZ DO carotka87 Z tym gołębiem to już pani troche przesadziła :D a może chodziło o tą gołębice z gałązką i wtedy mamy młodość obfitującą w nadziję znaczeń gołębicy jest tyle ile tylko się da wymyślić , a to porównanie ,,...glowe ...'' do stepów to kurcze już musi mieć jakiś naprawde głębszy sens bo hm........... . A tak w ogóle to może napisałaś już interpretacje chętnie przeczytam bo wydaje mi się że byłabyś wstanie baczyńskiem wstanie udowodnić że to twoja interpretacja jest właściwa -oczywiście nie zapominając że interpretacja jest zawsze indywidualnym przemyślaniem.

asioleczeq=*

ciesze sie że sa takie strony gdzie sa interpretacje bo to pomaga mi napisac naprade super prace.Ta interpretacja jest bardo dobra =) DZIĘKI

asioleczeq=*

ciesze sie że sa takie strony gdzie sa interpretacje bo to pomaga mi napisac naprade super prace.Ta interpretacja jest bardo dobra =) DZIĘKI

Aczka

"pięciostopowiec trocheiczny z kataleksą po średniówce"- what?! ;D

mordka

Analiza rzeczowa, satysfakcjonująca, zrozumiała.

elizabeTh

dobra interpretacja, aczkolwiek troszkę za długa, ale skróciłam ją odpowiednio do moich potrzeb... niepotrzebne wzmianki o środkach asrtystycznych... ;)

Antoni

Jnterpretacja jest zbyt obszerna. Wydaje mi się, że urzyto tam zbyt upoetyzowanego języka. A to ma być tylko zwykła interpretacja. Moim uczniom daję za cos takiego najwyżej dst.

ania

Jest ok, tylko troszeczkę za długa. Bardzo się mi przydała ta praca. Troszke z niej skorzystałam, tylko sie modle żeby ktoś w klasie nie miał z tego samego źródla :]. Dzięki....... ta praca naprawde mi pomogła..........

marlena

Fajna interpretacja własnie takiej potrzeguje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111

LUKASZEK

.............. no moze byc calkiem niezla jest ta analiza polecam

hessonit

MATURZYSTO2006, w interpretacji wlasnie o to chodzi, aby wziac pod uwage budowe wiersza - przeciez takie czy inne konstrukcje gramatyczne nie mogly zostac wybrane losowo przez poete ;) Odsylam do literatury fachowej, jak nie wierzysz [np "Poetyka stosowana" - B.Chrząstowska]. A interpretacja dobra ;)

Antypolonista

Jest OK, idealnie na to malej przeróbki

naTaLa xD

Za DluD!e =/ :PP

Papa Smerf

dobre analiza ale trzeba zwrucić uwage na to co sie pisze :-))

bochenek

opis wiersza bardzo zrozumialy i rozbudowany wszytsko pieknie wytlumaczone przepych refleksji wspaniele zlozone zdania..madre zdania..bardzo mnie sie podobalo . po przeczytaniu bardzo dobzre wiadomo o co w wierszu chodzi w czego sie sklada itd.

KUBA

Jesli jestes z IV TH nie bierz tej interpretacji bo ja ją biore :P:P:P

ala

kuba przesadził z tym ze on bedzie pisał z tej ściagi dlatego ja ja biorę!!!! 4 TH

ala

a poza tym dziewczynki maja pierszenstwo !!!!!!!! prawda???

Martyna

super..bardzo mi sie przydało..:*

k.c.

komentarz...hmm za dlugie powinno byc krociutkie nieiwme o co cho.. musze sobie to wszytsko przeczytac i skracac a potrzebne mi jest tylko 10 zdnan.. qrwa masakra .. pozdro dla wafla :*

szalona

Bardzo dobra szczegółowa interpretacja - takiej potrzebowałam, dzięki, bardzo mi pomoże w odpowiedzi :P

ja

przyda się:D

ania

troche nie pokolei, ale jak sie przeczyta to inf. sie przydaja :] calkiem niezle

Paulinka

Bardzoo dobre i szczegółowe, lecz czegoś w nim brakuje;* Mimo wszystko dziękuje...

natalka

Swietna interpretacja ;) Wielkie dzieki :)

janek

spoko ,ale czemu taka długa..? :(..

Justyna licealistka

Gratuluje bardzo mi sie przyadała:):):)

MONIA

DUPA NIEMA

KLAUDIA

KURDE DUUUPA

Rafael

Bardzo dobra interpretacja... Żadnych słów krytyki !Naprawdę,włożyłaś w to(zapewne) dużo wysiłku i pracy,więc należa się tu słowa uznania.Cwaniaków-którzy,umieją tylko krytykować-nierozumiem. Dziewczyna się namęczyła,a Wy się Jej tak odwdzięczacie...To nie jet pisane po to,aby dosłownie wszystko zżynać,ale żeby pomóc! Pozdrawiam serdecznie!

silentalarm

wyczerpujace wypracowanie

ja piekna :]]]]]]]

co to za dziadostwo !!!!!

??? ktoś

Dziękuje, bardzo mi to pomogło w napisaniu tego głupiego zadania domowego. Męczyłam się nad tym chyba 2 godziny, a gdyby nie ten tekst nadal bym chyba tego nie skończyła. Dzęx ;) Acha i nie rozumiem tej wiary co pisza że to jest za długie. Właśnie dobrze że takie długie bo przynajmniej jest wszystko szczegółowo napisane. Znalazłam tu wszystko co było mi potrzebne.

MOTYLEK

TROCHE DLUGA ALE WLASNIE O TO MI CHOCZILO! DZINKS!

ela

fajny

monia

jeju jak wam nie pasuje to napiszcie coś lepszego!!!!

bejbe

dobra interpretacja, przeplatana analizą wiersza.

KAFAR

słaba analiza nie ma porządnego zakończenia co jest najwarzniejsze!!!!!!

dusza

słabe to jest. I z błędami ortograficznymi.

Nimrodel

Hmmm... analiza i interpretacja nawet by Giertycha zadowoliła;) ale troszku to długie jak na zadanie domowe,na maturkę jak znalazł.Pozazdrościć talentu.

th

bardzo dobra! nie narzekajcie, ze za dlugi, bo zawsze mozna skrocic:)

sajmon

witam tysiu;)

katinka

sama napisalam interpretacje tego utworu poczym przeczytalam.ten. moj jest gorszy:p ale niewiele krotszy.

ktoś

Nienajgorzej, chociaż za długo! I nie powino sie używać sformuowań typu : "moim zdaniem", "uważam"... Ale oby więcej interpretacji w necie! ;D

Kira

Ja naprawdę lubię poezję, ale czy koniecznie trzeba ją analizować i interpretować? I to zgodnie z jakimiś beznadziejnymi kluczami odpowiedzi?! Boli mnie to:) Tak czy siak dzięki za tę analizę, bardzo mi pomogła.

Anka maturzytstka

Dzięki serdeczne za opracowanie tego wiersza, własnie takiej analizy szukałam. Bardzo mi sie przyda... jutro sie zgłoszę, a może bedzie 5 hi jeszce raz dzięki!!!!

Ewelina

no praca calkiem calkiem troszenke za dluga na interpretacje;)))ale zawsze mozna skrocic i wybrac najbardziej interesujeace nas materialy;PP

kocuraga

Analiza świetna:))) może wkońcu zadowoli moją panią od polskiego:)))

Adi

Gitarka masz leb ja bym tego za sto lat nie wymyslil dzieki

...

oj dziwna ta interpretacja:| nie podoba mi sie szczegolnie

irena

dobra interpretacja do przepisania na wypracowaniu!!!!

FoCuS

Bardzo ładny, dokłądnie zinterpretowany fragment po fragmencie poemat. Muszę go jednak nieco skrócić na potrzeby szkolne... :P

Emenems

interpretacja bardzo fachowa i naprawde mi sie podoba:) oczywiscie nawet na potrzeby ogolniaka zbyt obszerna:P prace napisalem sam i bardzo rozni sie ona od powyzszej,bo mialem kilka swoich pomyslow, ale nieco sie na niej oparlem i jutro ma byc 5:P wielkie dzieki!

Has

Mi sie bardzo podobalo, paru strof nie znalam, a z wierszem spotkalam sie juz daawno, teraz juz wiem. Dzieki ;]

glupia dupa

spoko wszystko napisalam odwrotnie :( napisalam ze nie mial mamy:D ale jestem glupia :P napisalam tez ze ten krag to wojna ktora sie wokol niego zaciesnia:D spoko dostane 1 :D a nie jestem blondynka :P

abc

super analiza tylko niewiadomo tak do konca kto jest podmiotem lirycznym bo ciagle opisane podmiot,podmiot i podmiot.....ale i tak spisałam prawie wszystko.....

abc

poza tym moja nauczycielka lubi takie dlugie interpretacje wiec jest git...:) dziekuje

Justi

nie ma to jak dobrze zrobiona analiza:-)nie trzeba się tak męczyć na polski a nasza babka jest strasznie wymagająca-dzięki wielkie:-)

zuza

spoko ziomale elo jest loozik

Gabi

Chwała temu kto pisze te teinterpretacje, nie lubię Baczyńskiego, tym bardziej jego interpretować wiersze... Świetna interpretacja tak w ogóle...

Madzia

ta interpretacja jest poprostu zrobiona na maxa !!! trzeba ja tylko troszeczke uproscic bo jak na L.O, to troszeczke za dobra :)) male poprawki i bedzie super dzieki :) pozdro

madzia

mam nadzieje ze nikt z 3e jej nie bierze bo normalnie pobije :ppppppppp

szpila

Oby Madzia pOwyżej... nie była z mOjej klasy! bO ja właśnie skOńczyłam pisac... :P hehe;D fajnie będzie;D pOzdrawiam:* PS praca spoko oko;)

igga

interpretacja dobra, ale ilość błędów interpunkcyjnych, językowych i ortograficznych przeraża nawet mnie- maturzystkę. Nie dam rady przeczytać tej pracy drugi raz- ona aż razi w oczy!!

;]

*znajdUją :)

Emi

Znajduja przez u !!!!!!!!!!!!

no name

nic nie zrozumialam:-(

M_Olo

Moim zdaniem interpretacja jest wybitnie dobra, autor w wyczerpujący sposób zinterpretował utwór. A tym osobom, którym nie chce się przeczytać jej do końca i marudzą że za długie, to niech poszukają sobie szmiry na ściądze - milion razy skopiowanych błędów, gratuluje inteligencji takim ludziom (o ile Ci ludzie wiedzą co to jest inteligencja :) Wg ocena 5+

mika

Jestem tego samego zdania co moja poprzedniczka. Interpretacja bardzo dobra, szczegółowa i zrozumiała. Ciekawe przemyślenia. Oby takich było więcej. :)

gruby

ty debilu czemu takie długie

justynia piotro...

ogólnie to fajna jest ta interpretacja ale... nie można jej skrócić?????

Maciek

Takiej mądrej pracy jeszcze nie czytałem na stronach. Zawiera wszystko co należało ująć po prostu bomba! I wcale nie jest za długa

kalinka_18

Bardzo fajna analiza. A ten kto uważa, że za długa to niech nie czyta;)

maturzysta

właśnie przerabiam ten wiersz i faktycznie pojawiaja sie pewne nie ścisłości w Twojej analizie ale ogólnie jest spoko. pozdrowienia

~Ja~

Bardzo fajna interpretacja tego wiersza... :) Pozdrawiam !!! :)

overlord

niezla ale niewiem czy z takiego zrodla mozna to zamiescic w bibliografii do literatury przedmiotu

Kas91

Chciałabym zauważyć, że właśnie ta ogromna interpretacja uratowała mi życie!!! Ponieważ akurat potrzebowałam napisać co nieco, o teraźniejszości w tym wierszu i znalazłam to, czego szukałam:) Thx dla tego, kto ją pisał:)

lolo

fajowska intepra

Lukan16

Chyba całkiem dobre opracowanie zobaczymy jaka bedzie ocena:))))))))

agacik

interpretacja dość dokładna.... podstawowe informacje można znaleźć-dzieki

Sabcia

Przykre a zarazem bardzo piekny i poruszajacy wiersz!

J.

wielkie dzięki! super interpretacja. właśnie tego szukałam :) pzdr.

KasSsiula ;-)

Elo ;-) Bardzo dokładna interpretacja...długa ale o taka mi właśnie chodziło ;P Przetłumaczone są pojedyńcze zdania a nie tylko napisane co mam chciał poeta przekazać... Śwoetnie dzieki Tobie moge iść teraz na TV hahahaha Pozderka;*

lena

mała uwaga co do ortografii - "poprzez" piszemy łącznie, a nie "po przez"

yogi

wybacz "igguś" ale ja tam jakos bledow nie widze, co wiecej po przepuszczeniu przez Worda tez ich nie znalazlem. moim zdaniem praca w sam raz na wypracowanie albo zaliczenie

edek

Ziomek jesteś wielki:)))

Radek

Bardzo fajna interpretacja :) dość rozległa ;) ale można wyciągnąć z niej wszystko;) gratuluje;)

Hoper

Osobiście inaczej bym niektóre fragmenty zinterpretował, ale tak do szkoły na pracę domową może być. Do niczego więcej się nie przyda.

Snor

Fajna praca:).. BiorE tiO jak comŚ:PP..

Nasza witryna korzysta z plików COOKIES („ciasteczka”). Dowiedz się więcej o COOKIES z naszej Polityki Prywatności.
ROZUMIEM