Czy wiersz może nie być kobietą?

Autorem wiersza jest Rafał Wojaczek

Ileż to jeszcze stronic nie zmazanych krwią głodną !
Lecz ten, co stał się, mnie jedząc.
Wiersz rankiem napisany, nakarmiony nocą,

Czyż może nie być kobietą ?


Czytaj dalej: Byłem, jestem