Sto pięćdziesiąty dowód na twoje istnienie

Autorem wiersza jest Rafał Wojaczek

Werset
snu

co nie składa
się sam

bo nie
dowolnie

ale
na obraz


Czytaj dalej: Byłem, jestem