Nasze żony

Autorem wiersza jest Rafał Wojaczek

Niezdrowe te kobiety: na wygonach ich ciał
zdeptanych klęską jeszcze nasze klęski się pasą.

Niedobre te kobiety: przeżywają nasz strach
i ich cierpliwość musi być wciąż dla tego strachu,

więc jej czasem zabraknąć musi dla nas. Kobiety
smutne, bo je kosztuje za dużo nasza radość.

Mówimy, że są głupie. A to jest chamskie kłamstwo
najboleśniejsze dla tych, które tylko się zrzekły

tego wszystkiego, co by nigdy zbyt pewną siebie
naszą męskość urazić mogło, więc nawet racji

- ale ich tylko - że chcą mieć nas czasem dla siebie.
- Kiedy któraś się czasem biednym ciałem odważy

drogę w świat nam zastawić, to na złe jej wychodzi
sińcem pod okiem. Ech, te panie, nasze wychodki!


Czytaj dalej: Byłem, jestem