Pustka

Ten wiersz jest autorstwa Kazimierz Wierzyński.