Żal (Żal mi słów pogubionych)

Autorem wiersza jest Jan Twardowski

Żal mi słów pogubionych
straconych nawzajem
gdzie jesteście
gościńce rozłogi rozstaje
w świecie autostrad
od morza do morza
żal mi ślepych zaułków
wertepów rozdroża


Czytaj dalej: Miłość