*** (Minęły wieków wieki)

Autorem wiersza jest Julian Tuwim

Minęły wieków wieki
I przyjdą wieków wieki,
A cel nasz niedościgły,
A cel nasz wciąż daleki.

I wciąż będziemy myśleć,
I śpiewać wciąż będziemy,
I wciąż będziemy czynić,
Lecz nic się nie dowiemy.

Aż przyjdzie Mąż Płomienny
I jedno Słowo powie,
A wszystko się objawi
W tym jednym wielkim Słowie.

Czekajmy, bracia moi,
A groźny cud ujrzymy!
Patrzmy w płonące dale:
Już widać cień olbrzymi.

Idzie!


Czytaj dalej: Czereśnie© Copyright by Fundacja im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim, Warszawa 2006

Dochody Fundacji im. Juliana Tuwima i Ireny Tuwim pochodzą jedynie z honorariów z tytułu praw autorskich do dzieł jej Patronów i przeznaczone są w całości na pomoc dzieciom niepełnosprawnym i na popularyzację twórczości obojga Autorów. TUWIM.ORG