Sto dam za grosz - tym, którzy jałmużnę uczynią

Autorem wiersza jest Juliusz Słowacki

Sto dam za grosz — tym, którzy jałmużnę uczynią,
Mówi Pan; — cóż byłoby, gdyby stał ze skrzynią?
A to prawdziwy byłby dla lichwiarzy Eden,
Taki ogromny procent z grosza — sto za jeden!
A jednak Bóg jest godzien, aby mu wierzono,
I płaci — lecz schowany za śmierci zasłoną.


Czytaj dalej: 63. Lud mówi, gdy zobaczysz, że gdzie skarby płoną

#Przypowieści i epigramaty